O nas

Fundacja „Pro Tellus” powstała w 2014 roku w celu zwrócenia uwagi samorządom, instytucją, lokalnym grupom działania, organizacją pozarządowym oraz przedsiębiorcom które poszukują innowacyjnych rozwiązań i sprawdzonych przykładów z zakresu ekologii, gospodarki odpadami, recyklingu, rozwoju lokalnego, odnawialnych źródeł energii na chaos jaki występuje w Polsce w realizacji szeroko rozumianego pojęcia „Prawo Gospodarki Odpadami”
Fundacja ma zachęcić Społeczeństwo do respektowania prawa i udziału w jego tworzeniu tak aby miejsca naszego zamieszkania były miejscami gdzie szanuje się i rozumie środowisko naturalne, bo mamy w nim mieszkać i pracować bezpiecznie zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra wspólnego poprzez wspieranie, propagowanie, prowadzenie, promowanie i inicjowanie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz stanu zdrowia obywateli w Polsce i na Świecie.
Nie możemy dopuścić, aby w wyniku nieodpowiedzialnych i krótkowzrocznych decyzji samorządów i pazerności inwestorów drastycznie pogorszył się stan środowiska, a nasze życie i zdrowie było zagrożone.
Fundacja „Pro Tellus” wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530712.