Wsparcie fundacji

JAK WESPRZEĆ DZIAŁANIA FUNDACJI „PRO TELLUS” ?

  • Darowizna pieniężna:

Wpłata na konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska S.A.

nr : 30 1540 1115 2083 2994 4523 0001

  • Darowizna rzeczowa :

sprzęt, usługi, towary, wszystko co pomoże nam w pracy.